Ο Σύλλογος

Τι είναι ο κυνηγετικός σύλλογος Προσoστάνης και πότε ιδρύθηκε.

Ο κυνηγετικός σύλλογος Προσοστάνης είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το όποιο συνεργάζεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Γεωργίας. Ο έλεγχος αφορά τόσο τις δραστηριότητες του όσο και την διαχείριση των οικονομικών πόρων που προέρχονται αποκλειστικά από τα χρήματα των περίπου 500 κυνηγών μελών του κυνηγετικού συλλόγου.

Ιδρύθηκε την 28/11/1994 και βασικός του σκοπός είναι η προστασία και η ορθολογική διαχείριση του θηραματικού πλούτου του Ν. ΔΡΑΜΑΣ με βάση της αρχές της αειφορίας ή προώθηση και ανάπτυξης της αγρίας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό όπως ορίζει το καταστατικό του συλλόγου, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων του σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας είτε αυτά αποτελούν θηρεύσιμα είδη είτε όχι και στην βελτίωση των βιοτόπων τους.

Ο κυνηγετικός σύλλογος Προσοτσάνης βρίσκεται την έδρα του στο δήμο Προσοτσάνης με εποπτεύουσα αρχή το Δασαρχείο Δράμας και ο χώρος ευθύνης του συλλόγου καλύπτει γεωγραφικά μια έκταση 450.000 τ. στρεμμάτων στο Νοτιοδυτικό άκρο του Ν. ΔΡΑΜΑΣ. Καλύπτεται Δυτικά από την οροσειρά του Μενοικίου όρους – Βόρια από την οροσειρά του Φαλακρού όρους και Νότια και Ανατολικά από τον κάμπο της Προσοτσάνης και της Δράμας, αντίστοιχα.