Οι Δραστηριότητες του Κυνηγετικού Συλλόγου Προσοτσάνης

Η Δράση του κυνηγετικού συλλόγου Προσοτσάνης – Δραστηριότητες εθελοντισμός ενίσχυση.

Από το 2001 ο κυνηγετικός σύλλογος Προσοτσάνης είναι εντεταγμένος στο αρχείο της Γ.Γ.Π.Π. (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) με την εγγραφή του στο μητρώο ο Σύλλογος της Προσοτσάνης εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει σε έναν μεγάλο βαθμό την υλοποίηση του σκοπού του.

1. Κάλυψη των αναγκών σε είδος που χρειάζονται για τις δράσεις που γίνονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.

2. Συγχρηματοδότηση επιμέρους συνεργασιών που αφορούν τις καταστροφές στον τομέα της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης.

3. Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας ο κυνηγετικός σύλλογος Προσοτσάνης προχώρησε στην κατασκευή ενός κτηρίου στην περιοχή Πανοράματος(Άγιος Δημήτριος)ως καταφύγιο, σταθμός δασοπυρόσβεσης .

Το 2008 ο κ.σ.π. προχώρησε στην αποπεράτωση του κτηρίου που στεγάζονται σήμερα τα γραφεία του κυνηγετικού συλλόγου (1ος όροφος) και ειδική αίθουσα για την συνεύρεση και ενημέρωση των μελλών του(2ος όροφος).

Συμμετοχή στην Δημιουργία και Λειτουργία Αυτοχρηματοδοτούμενου Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής από το 2000.

Στην έδρα του κυνηγετικού συλλόγου Προσοτσάνης εργάζονται ο Ομοσπονδιακός Θηροφυλακάς Λιγομενίδης Αλέξανδρος (κινητό 6972711357) ο όποιος μέχρι σήμερα συμμετείχε σε 3000 ελέγχους και 95 μηνύσεις στα πλαίσια της φύλαξης και προστασίας εναντία της λαθροθηρίας στην περιοχή του χώρου ευθύνης της Προσοτσάνης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Ν.ΔΡΑΜΑΣ.

Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ (Θεοφάνης Καραμπατζακης Δασολόγος Θηραματολογος) με σκοπό την:

1. Εφαρμογή έργων βελτίωσης βιοτόπων όπως σπορές ακαλλιέργητων και χέρσων εκτάσεων στις περιοχές Πετρούσας και Μικρόπολης 4ο στρεμμάτων (φωτο) καθώς και η κατασκευή 5 ποτίστρων με την βοήθεια ειδικού φρεατιου και τουμπουρώματος 250 μέτρων σε υψόμετρο 1800 μέτρων στην περιοχή του Φαλακρού όρους με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε νερό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες της ορεινής πέρδικας και του λαγού.

2. Απελευθερώσεις θηραμάτων.

3. Εκτροφή θηραμάτικων ειδών.

4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίησης των κυνηγών και

5. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες συνέδρια για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

6. Ανθρωπιστική βοήθεια και οικονομική ενίσχυση σε διαφορές κοινωνικές ομάδες μειονότητας και οικογένειες κυνηγών.

7. Ανάληψη κοινωνικής δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και ανάπτυξη κυνηγετικού τουρισμού και αγροτουρισμού.(κατασκευή στην θέση <ΠΕΥΚΑ> εξωκλήσι {Άγιου Ευσταθίου} προστάτη των κυνηγών χώρων αναψυχής με κιόσκια και ψησταριές συμμετοχή με τον Δήμο Προσοτσάνης στις εκδηλώσεις Καθαρής Δευτέρας ). (εκτύπωση χάρτη του Ν.Δράμας επιτρεπόμενες κυνηγητικές περιοχές, Κ.Α.Ζ.-Ζώνες εκγύμνασης).

8. Αναπτύσσει κοινωνική δράση και καλλιεργεί δημόσιες σχέσεις με τους εκπροσώπους της πολιτείας, τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης, της Δασικές αρχές την Πυροσβεστική και την Αστυνομία – ενώσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας. Τους Δημοσιογράφους του ημερήσιου και του ειδικού κυνηγητικού Τύπου κ.τ.λ.

Ίδρυση και κατασκευή το 2003 στη θέση <Πεύκα> εκτροφή άγριων λαγών με σκοπό την αναπαραγωγή και εν συνεχεία απελευθέρωση τους στους κυνηγότοπους της Προσοτσάνης.

9. Προστασία Δασών (Πυρασφάλεια- Αναδασώσεις-Δενδροφυτεύσεις) .

10. Κατασκευή στην θέση (πεύκα) το 2001 κλωβού προσαρμογής φτερωτών θηραμάτων κυρίως φασιανού και σε διαφορές χρονικές περιόδους απελευθερώσεις αυτών μέσα σε καταφύγια άγριας ζωής αλλά και κυνηγότοπου.

11. Μεριμνά για την εξασφάλιση επαρκούς αντικειμένου κυνηγητικής δραστηριότητας στην περιοχή του.

12. Συμβάλει στα μεγάλα φιλοπεριβαλοντικά προγράμματα του κυνηγετικής ομοσπονδίας Μακεδονίας -Θράκης.

Συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο << Σχέδιο φύλαξης -επόπτευσης και παρακολούθησης των ειδών άγριας πανίδας και την ενδιαιτημάτων τους, με έμφαση στην θηραματική πανίδα καθώς και της κυνηγετικής δραστηριότητας στην προστατευόμενη περιοχή <Οροσειρά Ροδόπης> στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREGIIIA/PHARE ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006>>.

Προμηθεύεται και διαθέτει δωρεάν πινακίδες που οριοθετούν τις απαγορευμένες για το κυνήγι περιοχές, τις ζώνες διάβασης τρυγονιών και ορτυκιών και τις ζώνες εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων στο χώρο αρμοδιότητας του.(βλέπε χάρτη κυνηγητικών συλλόγων )(φωτο)

Παρακολουθεί και παρεμβαίνει με εκφορά γνώμης στης εξελίξεις (σχέδια υπουργικών αποφάσεων, σχέδια προεδρικών, διαταγμάτων, ειδικά διαχειριστικά σχέδια, ειδικά περιβαλλοντικές μελέτες, ίδρυση ή κατάργηση καταφυγίων Αγρίας Ζωής κ.τ.λ.) που αφορούν την διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιφέρεια του.