Κυνηγετικά όπλα – Πρακτικό εγχειρίδιο Κυνηγού

7. Συντήρηση – ασφαλής φύλαξη

Στο κυνήγι το όπλο μας είναι εκτεθειμένο στη σκόνη και πολλές φορές στη βροχή. Επίσης όσο καλά πυρομαχικά και αν χρησιμοποιούμε, πάντα μέσα στην κάννη θα μείνουν κατάλοιπα της καύσης της πυρίτιδας. Πρέπει λοιπόν να καθαρίζεται τακτικά. Το πόσο τακτικά εξαρτάται από το είδος της χρήσης, από τις συνθήκες που έχει εκτεθεί το όπλο, από το αν η κάννη είναι επιχρωμιομένη εσωτερικά ή όχι και από την ποιότητα των λιπαντικών που χρησιμοποιούμε.

· Εργαλεία συντήρησης

Τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση του όπλου μας είναι:

Εικ. 7.1 Κασετίνα με σετ καθαρισμού όπλων Μια ξύλινη ή μεταλλική βέργα καθαρισμού της κάνης

 Μια συρμάτινη βούρτσα καθαρισμού της κάνης

 Υγρό καθάρσεως του κοίλου της κάνης

 Λιπαντικό

 Καθαρή βενζίνη ή διαλυτικό νίτρου

 Βαμβακερό ύφασμα

 Ενας ζουμπάς 3 mm

 Μία σειρά κατσαβίδια καλής ποιότητας

 Ένα πινέλο πλάτους 2 cm

· Ενέργειες

 Τακτική συντήρηση

Πρώτα – πρώτα λύνουμε το όπλο μας και, αν είναι καραμπίνα, με τη βοήθεια του ζουμπά βγάζουμε τον μηχανισμό της σκανδάλης. Απλώνουμε όλα τα εξαρτήματα πάνω σε τραπέζι, αφού έχουμε στρώσει κάποιο υπόστρωμα που μπορεί να είναι ένας μουσαμάς, κάποιο παλιό ύφασμα ή εφημερίδες. Σκουπίζουμε καλά με το βαμβακερό ύφασμα όλα τα μέρη του όπλου για να φύγουν σκόνη και πιθανή υγρασία. Μετά, με στεγνό πάντα ύφασμα τοποθετημένο στη βέργα, περνάμε πολλές φορές την κάννη μέχρι το ύφασμα να βγαίνει καθαρό. Κατόπιν αφού βρέξουμε με το λιπαντικό ένα κομμάτι υφάσματος, περνάμε μια λίπανση το κοίλο της κάννης και ακολούθως λιπαίνουμε και όλες τις εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες του όπλου. Ακολούθως με καθαρά κομμάτια υφάσματος περνάμε την κάννη πολλές φορές μέχρι να την σκουπίσουμε καλά. Το ίδιο κάνουμε και για τα εξωτερικά μέρη. Επιθεωρούμε τον μηχανισμό της σκανδάλης χωρίς να τον λύσουμε, και τον φυσάμε να πέσουν σκόνες και πιθανά σκουπίδια. Επιθεωρούμε τα ξύλινα μέρη για τυχόν ρωγμές και τα σκουπίζουμε με ελαφρώς βρεγμένο με νερό ύφασμα, αν υπάρχουν λάσπες ή άλλα υλικά. Συναρμολογούμε το όπλο και το τοποθετούμε στον οπλοβαστό, ο οποίος κλειδώνει και είναι απρόσιτος σε παιδιά και ανεύθυνους ενήλικες.

 Ετήσια συντήρηση

Μιά φορά το χρόνο και συνήθως μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου, κάνουμε μια πιο επισταμένη συντήρηση στο όπλο μας. Εκτός όλων των παραπάνω που κάνουμε στις τακτικές συντηρήσεις, αφού λύσουμε το όπλο, παίρνουμε ένα – ένα τα εξαρτήματά του και τα ξεπλένουμε με καθαρή βενζίνη ή διαλυτικό νίτρου με τη βοήθεια ενός πινέλου. Με την πλύση αυτή καθαρίζουν και απομακρύνονται στερεοποιημένα λιπαντικά και οποιαδήποτε άλλη ακαθαρσία υπάρχει. Ιδιαίτερα σχολαστικό πλύσιμο χρειάζεται ο μηχανισμός της σκανδάλης και το επανατατικό ελατήριο και ο οδηγός του, στις περιπτώσεις των καραμπινών που τα στεγάζουν μέσα στο κοντάκι. Επίσης διαβρέχουμε το κοίλο της κάννης με το ειδικό υγρό καθαρισμού και το αφήνουμε όση ώρα απαιτείται (από τις οδηγίες του κατασκευαστή του) για να «φουσκώσουν» οι μολυβδώσεις ή τα κατάλοιπα πολυαιθυλενίου. Ακολούθως τρίβουμε το κοίλο της κάννης με την συρμάτινη βούρτσα που την έχουμε τοποθετήσει στη βέργα, για να «ξεκολλήσουν» τα κατάλοιπα. Αφού σκουπίσουμε καλά όλα τα σημεία του όπλου μας το λιπαίνουμε και μετά από λίγη ώρα το ξανασκουπίζουμε για να φύγουν τα περιττά λιπαντικά. Αν τα ξύλινα μέρη είναι φινιρισμένα με λινέλαιο καλό είναι να τα περνάμε μια επίστρωση κεριού. Το όπλο συναρμολογείται και τοποθετείται στον οπλοβαστό. Αν κατά την επιθεώρηση πέσει στη αντίληψή μας οτιδήποτε που μας προξενεί εντύπωση, πρέπει να επισκεφτούμε έναν οπλουργό.

 Ασφαλής φύλαξη

Τα όπλα φυλάσσονται πάντα στη μόνιμη κατοικία μας και ποτέ σε εξοχικά, καλύβες, αυτοκίνητα, αγροκτήματα, κλπ. Η πλημμελής φύλαξη αποτελεί ποινικό αδίκημα και διώκεται. Στο σπίτι τα όπλα πρέπει πάντα να βρίσκονται σε κλειδωμένο ερμάριο ή οπλοβαστό και σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην είναι σε θέση να λειτουργήσουν. Τα πυρομαχικά φυλάσσονται και αυτά σε κλειδωμένο ερμάριο, χωριστά από τα όπλα. Καλό είναι τα όπλα να μη φυλάσσονται μέσα σε θήκη γιατί πολλές φορές οι θήκες εγκλωβίζουν υγρασία και αναπτύσσονται ανεπιθύμητες οξειδώσεις.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποτελούν παιχνίδι των παιδιών.