Θηρεύσιμα είδη

1. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Αγριοκούνελος

agriokounelo

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό

 Λαγός

lagos

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 10/1 Τετ.-Σ-Κ 1

 Αγριόχοιρος

agrioxoiros

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 20/1 Τετ. -Σ – Κ 5 κατά ομάδα

 Αλεπού

fox

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

 Πετροκούναβο

petrokounavo

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

2. ΠΟΥΛΙΑ ΔΕΝΔΡΟΒΙΑ ΕΔΑΦΟΒΙΑ

Αγριοπερίστερο

agrioperistero

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

Γερακότσιχλα

 gerakotsixla

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες 25 από όλα τα είδη

Δενδρότσιχλα

 dendrotsixla

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες 25 από όλα τα είδη

Καρακάξα

 karakaksa

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

Κάργια

 kargia

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

Κοκκινότσιχλα

 kokinotsixla

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες 25 από όλα τα είδη

Κότσυφας

 kotsifas

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες 25 από όλα τα είδη

Κουρούνα

 kourouna

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

Μπεκάτσα

 mpekatsa

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 29/2 Όλες 10

Νησιώτικη Πέρδικα

 nis_perdika

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
1/10 – 15/12 Τετ. – Σ – Κ 4

Ορτύκι

 ortiki

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες 12

Πέρδικα Ορεινή

 petroperdika

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
1/10 – 15/12 Τετ.-Σ-Κ 2

Σιταρήθρα

 sitarithra

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 10/2 Όλες 10

Τσίχλα

 ampelotsixla

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες 25 από όλα τα είδη

Τρυγόνι

 trigoni

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες 12

Φάσα

 fassa

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

Φασιανός

 fasianos

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 31/12 Τετ. -Σ – Κ 1

Ψαρόνι

 psaroni

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
20/8 – 14/9 15/9 – 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

3. ΠΟΥΛΙΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ

Ασπρομέτωπη Χήνα

asprometopoxina

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 10/2 Όλες 12  από όλα τα είδη

Καλημάνα

kaliman

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 31/1 Όλες 10

Κιρκίρι

krikri

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 31/1 Όλες 12 από όλα τα είδη

Κυνηγόπαπια

kinigopapia

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 31/1 Όλες 12 από όλα τα είδη

Μπεκατσίνι

mpekatsini

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 31/1 Όλες 10

Νερόκοτα

nerokota

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 31/1 Όλες 10

Πρασινοκέφαλη

prasinokefali

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 31/1 Όλες 12 από όλα τα είδη

Σαρσέλα

sarsela

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 31/1 Όλες 12 από όλα τα υδρόβια

Σουβλόπαπια

psalida

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 10/2 Όλες 12 από όλα τα είδη

Σφυριχτάρι

sfirixtari

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 10/2 Όλες 12 από όλα τα είδη

Τσικνόπαπια

tsiknopapia

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 31/1 Όλες 12 από όλα τα είδη

Φαλαρίδα

falarida

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 10/2 Όλες 12 από όλα τα είδη

Φλυαρόπαπια

fliaropapia

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 31/1 Όλες 12 από όλα τα είδη

Χουλιαρόπαπια

xoyliaropapia

Ζώνες Περίοδος Ημέρες Επιτρ. Αριθμός
15/9 – 31/1 Όλες 12 από όλα τα είδη

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18−12−1985 καθώς και με την ανωτέρω (24) σχετική.
* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5
*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και
γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 7
***** Απαγορεύεται η θήρα της Ασπρωμέτωπης Χήνας (Anser albifrons) στα πλαίσια της δυνατότητας επανεξέτασης των ρυθμίσεων της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ415Β 23/2/2012, στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια−Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα−Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου.