Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Πατένταλης Μιχαήλ : Πρόεδρος
2. Νάστος Δημήτριος : Αντιπρόεδρος
3. Καυκάς Γεώργιος : Γενικός Γραμματέας
4. Τάσκος Σάββας : Κοσμήτορας
5. Σιλλός Χρήστος : Ταμίας
6. Μωυσίδης Μιχαήλ : Μέλος
7. Χατζηκωνσταντίνου Βασίλειος : Μέλος
Ψωμάς Γεώργιος Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής