Αυστηρώς προστατευόμενα Ν. Δράμας

Αγριόγατα Αγριόγιδα   Ρήσος
Αρκούδα Ελάφι   Ζαρκάδι
Αγριόκοτα   Αγριόκουρκος   Πεδινή Πέρδικα