Πως να αυξήσουμε τον πληθυσμό του αγριόχοιρου σε μια περιοχή χωρίς να σταματήσουμε το κυνήγι.

Πολλές φορές ακούμε κάποιους φίλους μας να λένε ότι πρέπει να απαγορευθεί το κυνήγι (χρονικά ή γεωγραφικά) για να περισσέψει το θήραμα και πολλά άλλα διάφορα. Και αν αυτά τα λένε άνθρωποι απλοϊκοί έχει καλώς. Το ζήτημα είναι ότι τα λένε και άνθρωποι που βρίσκονται στα κέντρα των αποφάσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση είτε πρόκειται για εγκληματική άγνοια, είτε για σκόπιμη ενέργεια με αντικυνηγετικούς σκοπούς. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι να αυξηθούν τα θηράματα με ταυτόχρονη άσκηση του κυνηγιού, αρκεί να εφαρμόσουμε κάποια διαχειριστικά μέτρα τα οποία είναι πολύ απλά στην πράξη και η εφαρμογή τους εξαρτάται βασικά από εμάς τους κυνηγούς.

 Θα δούμε λοιπόν παρακάτω την περίπτωση της αύξησης του πληθυσμού του αγριόχοιρου με ταυτόχρονη άσκηση του κυνηγίου με μόνο εργαλείο την ποιοτική επιλογή στην κυνηγετική κάρπωση.

Στην εικόνα που βλέπουμε δίπλα φαίνεται παραστατικά ο μηχανισμός αύξησης του πληθυσμού του αγριόχοιρου αν για τρία χρόνια δεν χτυπάμε τα μεγάλα θηλυκά.

Και να πως εξηγείται: Εστω ότι σε μια περιοχή στο τέλος του χειμώνα (λήξη του κυνηγίου) υπάρχει μια ενήλικη γουρούνα. Αυτή την ερχόμενη άνοιξη θα γεννήσει 6 γουρουνάκια (3 αρσενικά και 3 θηλυκά). Μπορούμε λοιπόν να κυνηγήσουμε με δύο σενάρια. Στο μέν πρώτο δεν θα χτυπάμε τα μεγάλα θηλυκά, στο δε δεύτερο θα χτυπάμε κατά κανόνα τα πιο μεγάλα. Ετσι το επόμενο φθινόπωρο για τον μεν πρώτο σενάριο χτυπάμε 4 μικρά (2 αρσενικά και 2 θηλυκά) για το δε δεύτερο χτυπάμε τη γουρούνα και 3 μικρά (1 θηλυκό και 2 αρσενικά). Στο τέλος του χειμώνα έχουμε στην περιοχή για το πρώτο σενάριο μια μεγάλη (ενήλικη) γουρούνα και δυο μικρά (ένα αρσενικό και 1 θηλυκό) και για το δεύτερο σενάριο μόνο 3 μικρά (2 θηλυκά και 1 αρσενικό). Ετσι την ερχόμενη άνοιξη μετά τις γέννες θα έχουμε για το πρώτο σενάριο την μεγάλη γουρούνα με τα 6 μικρά της (3 θηλυκά και 3 αρσενικά) και τα δυο μικρά του χειμώνα που έχουν γίνει έφηβοι και το θηλυκό έχει γεννήσει 3 μικρά (2 θηλυκά και 1 αρσενικό). Για το δεύτερο σενάριο, οι δυο έφηβες πλέον θηλυκές έχουν γεννήσει από τρία μικρά και υπάρχουν συνολικά 6 μικρά (3 αρσενικά και 3 θηλυκά) και ένας έφηβος κάπρος.

Με το κυνήγι το ερχόμενο φθινόπωρο για το πρώτο σενάριο χτυπάμε 8 μικρά (4 αρσενικά και 4 θηλυκά) και για το δεύτερο σενάριο χτυπάμε όλα τα μεγάλα (τις 2 έφηβες γουρούνες και το καπράκι) και τα 5 μικρά (3 αρσενικά και 2 θηλυκά). Ετσι στο τέλος του χειμώνα (λήξη κυνηγίου) στην περιοχή έχουν μείνει για το πρώτο σενάριο μια μεγάλη γουρούνα, μια έφηβη, ένα μικρό θηλυκό και ένα έφηβο καπρί, και για το δεύτερο σενάριο μόνο ένα μικρό θηλυκό.

Με τις γέννες της άνοιξης έχουμε για το πρώτο σενάριο 2 ενήλικες γουρούνες που θα γεννήσουν από 6 μικρά, μια έφηβη που θα γεννήσει 3 (συνολική παραγωγή 9 μικρά) και έναν κάπρο 3 ετών. Για το δεύτερο σενάριο έχουμε μόνο μια έφηβη γουρούνα που θα γεννήσει μόνο 3 μικρά.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι αν, μόλις έρθει το κοπάδι στο καρτέρι μας το στόχαστρο πάει αυτόματα στα μικρά και αφήσουμε τις γουρούνες να περάσουν, μέσα σε τρία χρόνια η περιοχή μας θα πλημμυρίσει γουρούνια. Για τους «γουρουνάδες» το μέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό, γιατί αυτοί είναι οι κυνηγοί που κατ’ εξοχήν κυνηγούν στα ίδια μέρη, τα γνωρίζουν πολύ καλά και αυτοί πρώτοι θα δρέψουν τους καρπούς από την εφαρμογή αυτού του κανόνα.

Αφήστε λοιπόν τους αφελείς να λένε ότι ο μόνος τρόπος για να αυξηθεί το θήραμα είναι να απαγορευθεί το κυνήγι για κάποια χρόνια ή σε κάποιες περιοχές κλπ. Αυτοί ή αντικυνηγοί είναι ή κυνηγοί που μόνο κακό στο κυνήγι κάνουν.

Πολλές φορές ακούμε κάποιους φίλους μας να λένε ότι πρέπει να απαγορευθεί το κυνήγι (χρονικά ή γεωγραφικά) για να περισσέψει το θήραμα και πολλά άλλα διάφορα. Και αν αυτά τα λένε άνθρωποι απλοϊκοί έχει καλώς. Το ζήτημα είναι ότι τα λένε και άνθρωποι που βρίσκονται στα κέντρα των αποφάσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση είτε πρόκειται για εγκληματική άγνοια, είτε για σκόπιμη ενέργεια με αντικυνηγετικούς σκοπούς. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι να αυξηθούν τα θηράματα με ταυτόχρονη άσκηση του κυνηγιού, αρκεί να εφαρμόσουμε κάποια διαχειριστικά μέτρα τα οποία είναι πολύ απλά στην πράξη και η εφαρμογή τους εξαρτάται βασικά από εμάς τους κυνηγούς. Θα δούμε λοιπόν παρακάτω την περίπτωση της αύξησης του πληθυσμού του αγριόχοιρου, με ταυτόχρονη άσκηση του κυνηγίου, με μόνο εργαλείο την ποιοτική επιλογή στην κυνηγετική κάρπωση.

Στις εικόνες 1-3 φαίνεται παραστατικά ο μηχανισμός αύξησης του πληθυσμού του αγριόχοιρου, αν για μια χρονιά αποφεύγουμε να χτυπάμε τα μεγάλα θηλυκά.

Και να πως εξηγείται:

Εικ. 1. Περίπτωση 1η. Εστω ότι σε μια περιοχή με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου υπάρχουν 10 ζώα: 5 ενήλικα και 5 ανήλικα και με το κυνήγι τα παίρνουμε όλα. Την ερχόμενη άνοιξη δεν υπάρχει τίποτα για να δώσει παραγωγή.

Εικ. 2. Περίπτωση 2η. ΄Εστω πάλι ότι στην περιοχή με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου υπάρχουν 10 ζώα : 5 ενήλικα και 5 ανήλικα και με το κυνήγι χτυπιούνται τα μισά και είναι και τα πέντε ενήλικα δηλ. τα πιο μεγάλα. Την ερχόμενη άνοιξη θα έχουμε 5 έφηβα που θα γεννήσουν το πιθανότερο 5 γουρουνόπουλα.

Εικ. 3. Περίπτωση 3η. Εστω τώρα ότι στην περιοχή με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου υπάρχουν 10 ζώα : 5 ενήλικα και 5 ανήλικα και με το κυνήγι χτυπιούνται τα μισά και τα οποία είναι τα 4 νεαρά και μόνο το 1 ενήλικο (μεγάλο). Την ερχόμενη άνοιξη θα έχουμε 4 ενήλικα ζώα και 15 γουρουνόπουλα.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο αρχικός πληθυσμός διπλασιάζεται, ενώ θηρεύσαμε και το μισό του.

Επομένως, αν έρθει το κοπάδι στο καρτέρι μας και το στόχαστρο πάει αυτόματα στα μικρά και αφήσουμε τις γουρούνες να περάσουν, την ερχόμενη άνοιξη η περιοχή μας θα πλημμυρίσει γουρούνια. Για τους «γουρουνάδες» το μέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό, γιατί αυτοί είναι οι κυνηγοί που κατ’ εξοχήν κυνηγούν στα ίδια μέρη, τα γνωρίζουν πολύ καλά και αυτοί πρώτοι θα δρέψουν τους καρπούς από την εφαρμογή αυτού του κανόνα.

Αφήστε λοιπόν τους αφελείς να λένε ότι ο μόνος τρόπος για να αυξηθεί το θήραμα είναι να απαγορευθεί το κυνήγι για κάποια χρόνια ή σε κάποιες περιοχές κλπ. Αυτοί ή αντικυνηγοί είναι ή κυνηγοί που μόνο κακό στο κυνήγι κάνουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *