Κυνηγετικά όπλα – Πρακτικό εγχειρίδιο Κυνηγού

Κάννη (ες).

 Γενικά χαρακτηριστικά.

Μπροστά από την βάση και προσαρτημένη σ’ αυτή βρίσκεται η κάννη (ή οι κάννες αν πρόκειται για δίκαννο), η οποία στα μεν αρθρωτά προσαρτάται στη βάση με τη βοήθεια ειδικών κατασκευών, των λεγόμενων «κλειδιών», στις δε καραμπίνες είναι φυτεμένη στο πάνω μέρος της βάσης και στερεώνεται με ειδικό δακτύλιο, που είναι συγκολλημένος σ’ αυτή (την κάννη) και αγκαλιάζει περιμετρικά την σωληνωτή αποθήκη, στης οποίας το άκρο βιδώνεται περικόχλιο που την σταθεροποιεί.

 Ρόλος της κάννης είναι να οδηγήσει το βλήμα ή τα σκάγια στα πρώτα εκατοστά της διαδρομής τους και να τους προσδώσει ευθεία πορεία προς το στόχο.

 Είναι κατασκευασμένες από ειδικούς χάλυβες, συνήθως νικελιοχρωμιομολυβδαινιούχους, και σε πολλά όπλα έχουν εσωτερικά επίστρωση χρωμίου για προστασία από τη διάβρωση.

 Στα λειόκαννα όπλα του εμπορίου το μήκος των καννών κυμαίνεται από 51 έως 91 cm. Τα όπλα με μήκος κάνης 51 – 61 cm προορίζονται για κυνήγι δάσους (μπεκάτσα, αγριόχοιρος), αυτά με 66 – 71 cm για γενική χρήση και αυτά με 76 – 91 για κυνήγι με καρτέρι (φάσσα, υδρόβια, τσίχλες, κ.α.)

Εικ. 2.13 Η κάννη

 Το εσωτερικό (το κοίλο).

Σύμφωνα με την εικ 2.13 στο εσωτερικό της κάννης διακρίνουμε:

1. Την θαλάμη που είναι ο χώρος όπου τοποθετείται το φυσίγγιο. Το μήκος της είναι 65 mm (2½΄΄) ή 70 mm (2¾΄΄) για τα απλά όπλα και 76 mm (3΄΄) για τα όπλα magnum. Σήμερα υπάρχουν και θαλάμες 89 mm (3½΄΄), στα λεγόμενα «souper magnum» όπλα. Τα magnum και souper magnum όπλα χρησιμοποιούν φυσίγγια που στο ίδιο διαμέτρημα φέρουν γομώσεις με μεγαλύτερο βάρος πυρίτιδας και σκαγίων και μπορούν να έχουν αποτελέσματα σε αποστάσεις οριακές για τα απλά όπλα.

2. Τον κώνο συναρμογής. Είναι ο κώνος ο οποίος αποτελεί τη μετάβαση από τη θαλάμη στον «αυλό» (κυρίως κάννη). Ο κώνος συναρμογής συντελεί ώστε κατά την πυροδότηση του φυσιγγίου τα χείλη του κάλυκα να ξεδιπλωθούν έτσι ώστε τα σκάγια να περάσουν ομαλά από το φυσίγγιο στον αυλό και να μην υπάρξει διαφυγή αερίων μπροστά απ’ αυτά.

3. Τον αυλό. Αυτός αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κοίλου της κάννης και έχει σχήμα κατά κανόνα κυλινδρικό.

4. Το τσοκ (σύσφιξη). Στα τελευταία 5 cm της κάννης υπάρχει μια κωνική διαμόρφωση του κοίλου της κάννης, η οποία καταλήγει πάλι σε κυλινδρικό σχήμα λίγο πριν το στόμιο και η οποία στενεύει τη διάμετρο του κοίλου από 0,1 έως 1,2 mm. Η διαμόρφωση αυτή γίνεται για να προσδώσει στα σκάγια πιο στενόμακρη δέσμη με αποτέλεσμα μεγαλύτερη συγκέντρωση στο στόχο και άρα μεγαλύτερο ωφέλιμο βεληνεκές.

Στον πίνακα 2.1 και στην εικ. 2.14 γίνεται κατανοητός ο ρόλος του τσοκαρίσματος της κάννης στη βλητική της απόδοση.

Πίνακας 2.1 Βλητική απόδοση των κυριότερων τσοκαρισμάτων στο διαμέτρημα Cal. 12
Ονομασία τσοκ Διαφορά διαμέτρων αυλού – στομίου (mm) Συνήθεις ενδείξεις Βλητικές αποδόσεις*
Κύλινδρος 0 Cyl ή ***** 40%
Βελτιωμένος κύλινδρος ή 1/4 0,1 – 0,3 Imp. Cyl. ή **** 50%
Ντεμί τσοκ ή 1/2 0,4 – 0,6 Mod ή *** 60%
3/4 0,7 – 0,8 Imp. Mod ή ** 65%
Φούλ τσοκ 1 Full ή * 70%
* Βλητική απόδοση είναι το ποσοστό των σκαγιών που θα μπει μέσα σε κύκλο διαμέτρου 76  cm μετά από βολή με γόμωση 32 gr σκαγιών Νο 5 ή 3 σε απόσταση 36 m.

Εικ. 2.14 Αποστάσεις που επιτυγχάνονται οι ίδιες βλητικές

◊ Προτεινόμενη χρήση τσοκαρισμάτων:

 Κύλινδρος ή βελτιωμένος κύλινδρος σε κυνήγι δάσους

 Ντεμί τσόκ έως φουλ τσοκ σε ανοιχτά πεδία

 ¾ ή φουλ τσοκ σε κυνήγι βάλτου

◊ Χρήσιμες πληροφορίες για τα τσοκαρίσματα:

 Στα πλαγιόκαννα δίκαννα συνήθως η δεξιά κάννη, που αντιστοιχεί στην πρώτη σκανδάλη, φέρει πιο ανοιχτό τσόκ από την αριστερή. Στα αλληλεπίθετα (σουπερποζέ) συνήθως η κάτω κάννη, που αντιστοιχεί στην πρώτη σκανδάλη, φέρει το πιο ανοιχτό τσοκ. Ετσι πάντα η κάννη που αντιστοιχεί στη δεύτερη σκανδάλη έχει μεγαλύτερο ωφέλιμο βεληνεκές.

 Εξειδικευμένοι οπλουργοί μπορούν να ρυθμίσουν (ανοίξουν) τα τσοκ ενός όπλου, αρκεί οι κάννες να μην είναι εσωτερικά χρωμιομένες.

 Στην αγορά διατίθενται και όπλα με εναλλάξιμα (βιδωτά) τσοκ, εσωτερικά ή εξωτερικά.

 Το εξωτερικό

5. Οι εξωλκείς. Πάνω στην κάννη ή κάννες βρίσκονται προσαρτημένοι οι εξωλκείς, μόνο στα αρθρωτά όπλα, των οποίων η λειτουργία περιγράφηκε παραπάνω.

6. Τα κλειδιά. Πάνω στην κάννη (ες) των όπλων βρίσκονται και τα κλειδιά με τα οποία «κλειδώνει» η κάννη με τη βάση στα αρθρωτά ή η κάννη με το κλείστρο στις καραμπίνες. Η λειτουργία τους περιγράφηκε παραπάνω.

7. Τα σκοπευτικά όργανα

Η ρίγα. Στο επάνω μέρος της κάννης των μονόκαννων, των αλληλεπίθετων δίκαννων και των καραμπινών βρίσκεται συνήθως η ρίγα, που υποβοηθά την σκόπευση, προσφέροντας καλύτερο οπτικό πεδίο. Στα πλαγιόκαννα δίκαννα η ρίγα βρίσκεται μεταξύ των δύο καννών.

Το στόχαστρο. Στο εμπρόσθιο μέρος της ρίγας, κοντά στο στόμιο, είναι τοποθετημένο το στόχαστρο το οποίο βοηθά τον σκοπευτή να ευθυγραμμίσει την κάννη του όπλου προς τον στόχο.

Σκοπευτικά ραβδωτού. Υπάρχουν όπλα τα οποία είναι κατασκευασμένα για να βάλουν μονόβολα και οι κάννες τους είναι κατασκευασμένες με προδιαγραφές ειδικές για τον σκοπό αυτό. Στις κάννες αυτές δεν υπάρχει η κλασική ρίγα, αλλά έχουν τοποθετηθεί από τους κατασκευαστές μεταλλικά σκοπευτικά όργανα ραβδωτού όπλουδηλ. στόχαστρο μπροστά και κλισιοσκόπιο πίσω. Οι κάννες αυτές είναι γνωστές ως «slug».

Ξυστός (πάπια). Αυτός είναι το ξύλινο ή πλαστικό τμήμα του όπλου, που βρίσκεται προσαρτημένο με ποικίλους τρόπους στο κάτω μέρος της κάννης ή των καννών και έχει το ρόλο να προσφέρει λαβή στο σκοπευτή βοηθώντας τον να κατευθύνει το όπλο προς το στόχο. Ο ξυστός φέρει χάραξη ψάθας στα σημεία που τον αγκαλιάζει το χέρι του σκοπευτή, προσφέροντας έτσι καλύτερη πρόσφυση.