Κυνηγετικά όπλα – Πρακτικό εγχειρίδιο Κυνηγού

2. Γενική περιγραφή του κυνηγετικού όπλου

· Ορισμός

Πυροβόλα λέγονται τα όπλα, στα οποία η προώθηση του βλήματος γίνεται με την παραγόμενη ενέργεια από την καύση της πυρίτιδας. Είναι δηλαδή «μηχανές εσωτερικής καύσεως», οι οποίες μετατρέπουν την παραγόμενη θερμότητα από την καύση της πυρίτιδας σε κινητική ενέργεια, η οποία αποδιδόμενη στο βλήμα ή τα σκάγια της γόμωσης, θα τα στείλει από το όπλο μέχρι το σώμα του θηράματος για να το καταβάλουν.

Κυνηγετικό όπλο είναι το επωμιζόμενο πυροβόλο τυφέκιο, με μη πτυσσόμενο κοντάκι, που έχει μήκος κάνης τουλάχιστον πενήντα (50) εκ. και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και έχει το εσωτερικό της κάννης λείο*.

(*) Κυνηγετικά όπλα υπάρχουν και με το εσωτερικό της κάνης ραβδωτό. Η χρήση τους όμως για κυνήγι δεν επιτρέπεται προς το παρόν από την Ελληνική νομοθεσία, γι αυτό δεν αναφερθούμε σ’ αυτά στο παρόν.

· Τύποι λειόκανων όπλων

Τα λειόκανα όπλα διακρίνονται, ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης της κάννης με τη βάση τους, σε δύο κατηγορίες: Τα αρθρωτά και τις καραμπίνες.

Εικ. 2.1 Γέμισμα αρθρωτού όπλου με το χέρι1. Αρθρωτά είναι εκείνα που η κάννη (ή οι κάννες) συνδέεται με την βάση δια μέσου ενός πείρου (άρθρωση) και περιστρεφόμενη γύρω απ’ αυτόν οπλίζει τον μηχανισμό πυροδότησης και ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να γεμίσει το όπλο με φυσίγγια τα οποία τοποθετούνται «με το χέρι» απ’ ευθείας στη θαλάμη.

Τα αρθρωτά όπλα διακρίνονται σε:

Μονόκαννα: Είναι αυτά που φέρουν μία κάννη

Εικ. 2.2 Μονόκαννο

Δίκαννα: Είναι αυτά που φέρουν δύο κάννες και διακρίνονται σε:

     ◊  Πλαγιόκαννα: Κάννες τοποθετημένες η μια δίπλα στην άλλη (Εικ. 2.3).

Εικ. 2.3 Πλαγιόκαννο δίκαννο

     ◊  Αλληλεπίθετα: Κάννες τοποθετημένες η μια επάνω στην άλλη. Συνήθως τα αποκαλούμε με τον αντίστοιχο γαλλικό όρο, ως « Σουπερποζέ» (Εικ. 2.4).

Εικ. 2.4 Αλληλεπίθετο δίκαννο ή Σουπερποζέ

2. Καραμπίνες είναι τα όπλα εκείνα που η κάννη τους είναι «φυτεμένη» στη βάση, ακλόνητη, και τα φυσίγγια τοποθετούνται πρώτα στην αποθήκη και ακολούθως ένας ειδικός μηχανισμός αφενός τα προωθεί στη θαλάμη και αφετέρου οπλίζει τον μηχανισμό πυροδότησης. Οι καραμπίνες διακρίνονται σε:

Επαναληπτικές: Είναι αυτές που μετά από κάθε βολή, ο μηχανισμός προώθησης του φυσιγγίου από την αποθήκη στη θαλάμη, καθώς και ο μηχανισμός εξώλκευσης του κάλυκα και όπλισης του πυροδοτικού μηχανισμού λειτουργούν χειρωνακτικά από τον χειριστή. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν:

◊ Οι καραμπίνες με μοχλό οπλίσεως τον ξυστό. Αποκαλούνται και χράπα χρούπα ή pump action, (Εικ. 2.5).

Εικ. 2.5 Καραμπίνες «χράπα – χρούπα»

◊ Οι καραμπίνες με κινητό ουραίο ή bolt action, (Εικ. 2.6).

Εικ. 2.6 Καραμπίνα με κινητό ουραίο

◊ Οι καραμπίνες με μοχλό οπλίσεως τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης ή lever action (Εικ. 2.7)

Εικ. 2.7 Lever action

Ημιαυτόματες ή αυτογεμείς: Είναι αυτές που μετά από κάθε βολή, ο μηχανισμός προώθησης του φυσιγγίου από την αποθήκη στη θαλάμη και ο μηχανισμός εξώλκευσης του κάλυκα και όπλισης του πυροδοτικού μηχανισμού λειτουργούν αυτόματα, εκμεταλλευόμενοι την ενέργεια που παράγεται από την καύση της πυρίτιδας και με κάθε τράβηγμα της σκανδάλης πυροδοτούν μόνον ένα φυσίγγιο (Εικ. 2.8).

Εικ. 2.8 Καραμπίνες ημιαυτόματες