Κυνηγετικά όπλα – Πρακτικό εγχειρίδιο Κυνηγού

· Βασικές οδηγίες ασφαλούς χειρισμού του όπλου

 Χρήση του μοχλού ασφάλειας

Εκπαιδευόμαστε μέχρι να μάθουμε να ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε μηχανικά τον μοχλό ασφάλειας του όπλου, χωρίς να στρέφουμε την προσοχή μας προς αυτόν.

 Ασφαλής γέμιση

Πρώτα ελέγχουμε το στόμιο. Το στρέφουμε σε ασφαλή κατεύθυνση. Εποπτεύουμε τον χώρο και βλέπουμε τις θέσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.Ανοίγουμε το όπλο. Ελέγχουμε αν λειτουργεί σωστά. Το κρατάμε ανοιχτό. Ελέγχουμε την κάννη αν είναι καθαρή. Βάζουμε τα φυσίγγια. Αν έχουμε καραμπίνα μετράμε πόσα βάζουμε στην αποθήκη. Κλείνουμε το όπλο, το οποίο είναι πλέον γεμάτο.Ενεργοποιούμε την ασφάλεια.Κρατάμε το όπλο με ασφάλεια.

 Ασφαλής απογέμιση

Απομακρύνουμε τα δάχτυλα από τη σκανδάληΕλέγχουμε το στόμιο. Το στρέφουμε σε ασφαλή κατεύθυνση. Εποπτεύουμε τον χώρο και βλέπουμε τις θέσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.Ανοίγουμε το όπλο.Βγάζουμε τα φυσίγγια.Ελέγχουμε αν τα βγάλαμε όλαΑφήνουμε το όπλο «ανοιχτό»