Κυνηγετικά όπλα – Πρακτικό εγχειρίδιο Κυνηγού

5. Βεληνεκές

· Γενικές πληροφορίες

Βεληνεκές είναι η ευθεία που ενώνει το στόμιο της κάνης με το σημείο τερματισμού του βλήματος. Λέγοντας σημείο τερματισμού εννοούμε είτε το σημείο του εδάφους όπου θα προσκρούσει το βλήμα μετά την πτήση του, είτε κάποιο ανυπέρβλητο εμπόδιο, είτε κάποιο όριο που η πτήση του βλήματος πέραν αυτού δεν έχει κανένα νόημα. Πιο απλά είναι η μεγαλύτερη απόσταση στην οποία, με δεδομένες συνθήκες, ένα βλήμα μπορεί να πλήξει έναν στόχο. Το βεληνεκές εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι: η γωνία βολής ως προς τον ορίζοντα, η αρχική ταχύτητα (στο στόμιο της κάννης), η διάμετρος του βλήματος, το βάρος του βλήματος, η πυκνότητα και η ταχύτητα του αέρα, η αεροδυναμική του βλήματος κλπ.

· Το βεληνεκές στο λειόκαννο

Για πρακτικούς λόγους στο λειόκαννο διακρίνουμε τρία βεληνεκή:

 Το ωφέλιμο βεληνεκές που είναι η μεγαλύτερη απόσταση στην οποία, όταν το θήραμα τουφεκιστεί με δεδομένο νούμερο σκαγιών, η δέσμη τους θα έχει τέτοια πυκνότητα ώστε να χτυπήσουν το θήραμα τόσα σκάγια που να προκαλέσουν τη σίγουρη καταβολή του. Στην πράξη η απόσταση αυτή είναι τα 40 m.

 Το μέγιστο βεληνεκές ασφαλείας που είναι η απόσταση στην οποία θα φτάσουν τα σκάγια μας όταν τουφεκίσουμε με γωνία βολής +15ο ως προς τον ορίζοντα. Εμπειρικά αυτή η απόσταση είναι σε μέτρα ίση με τη διάμετρο των σκαγιών σε mm Χ 80. Για παράδειγμα για σκάγια Νο 9 που έχουν διάμετρο 2 mm η απόσταση αυτή είναι 2 Χ 80 = 140 m, ενώ για σκάγια Νο 4 με 3 mm διάμετρο η απόσταση αυτή είναι 3 Χ 80 = 240 m. Το βεληνεκές αυτό εκφράζει και την συνήθη απόσταση ασφαλείας.

 Το απόλυτο μέγιστο βεληνεκές που είναι η απόσταση στην οποία θα φτάσουν τα σκάγια μας όταν τουφεκίσουμε με γωνία βολής +45ο ως προς τον ορίζοντα. Στην απόσταση αυτή όμως επειδή τα βόλια θα έχουν διανύσει μεγάλη διαδρομή η αντίσταση του αέρα θα έχει ανακόψει την ταχύτητά τους αρκετά και έτσι δεν θα έχουν αρκετή ενέργεια, ώστε να προκαλέσουν σοβαρό πλήγμα σε άνθρωπο που θα βρεθεί μέσα στη δέσμη τους. Πολλές φορές όμως τα σκάγια, είτε από πρόβλημα στην κάννη είτε από ιδιαιτερότητα του φυσιγγίου, προκαλούν συσσωματώσεις με ικανό βάρος που παρά τη μεγάλη απόσταση μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε άνθρωπο. Το ενδεχόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν πρόκειται για δράμια ή για μονόβολα. Όπως φαίνεται και στην εικ. 5.1 τα μονόβολα Cal. 12 μπορούν να ταξιδέψουν μέχρι 1100 m, ενώ τα δράμια μέχρι 600 m, στο επίπεδο της θάλασσας.

Προσοχή! Δεν πρέπει να τουφεκάμε προς τα πάνω με μεγάλη γωνία βολής με δράμια ή μονόβολα, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το σημείο πτώσης τους στο έδαφος. Επίσης όταν τουφεκάμε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι σε απόσταση ασφαλείας, όπως αυτή καθορίζεται από την εικ. 5.1, δεν υπάρχει άνθρωπος, αυτοκίνητο, τρακτέρ, κατοικία, ζώο ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλαφθεί από τη βολή μας.