Κυνηγετικά όπλα – Πρακτικό εγχειρίδιο Κυνηγού

· Τα μονόβολα

Γενικά χαρακτηριστικά

Τα μονόβολα είναι φυσίγγια που προορίζονται για λειόκαννα όπλα και η γόμωσή τους περιέχει μία μόνο βολίδα.

Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλοί τύποι βολίδων που προορίζονται για το σκοπό αυτό, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους στη μορφή και στο βάρος.

Εικ. 4.2 Διαφόρων τύπων μονόβολα: Foster, Blonteau, Gualandi, Sauvestre, Brenneke & Brenneke Cal.36

Οι κυριότεροι τύποι είναι:

◊  Το παραδοσιακό βόλι που είναι μια συμπαγής σφαίρα (μπάλα) από μόλυβδο διαμέτρου ελαφρώς μικρότερης από τη διάμετρο της κάνης. Το Cal. 12 για παράδειγμα έχει διάμετρο 17,6 mm και βάρος 33 γρ περίπου. Ο τύπος αυτός της βολίδας αποτελεί την αρχαιότερη μορφή βολίδας των πυροβόλων όπλων και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για περισσότερο από τρεις αιώνες.

◊ Η βολίδα τύπου Brenneke με τις χαρακτηριστικές ελικοειδείς ραβδώσεις και την κατευθυντήρια μάλλινη ή πλαστική τάπα που είναι βιδωμένη στο πίσω μέρος της.

◊ Η βολίδα τύπου Foster κωδωνοειδούς μορφής η οποία φέρει και αυτή χαρακτηριστικές ελικοειδείς ραβδώσεις.

◊ Οι βολίδες απορριπτομένου κελύφους, οι οποίες έχουν αρκετά μικρότερη διάμετρο από αυτή της κάνης. Οι βολίδες αυτές για να καθοδηγηθούν από την κάνη περιβάλλονται από ένα συνθετικό κυλινδρικό κέλυφος εξωτερικής διαμέτρου ίσης με τη διάμετρο της κάννης το οποίο εφάπτεται σ’ αυτήν. Κατά την έξοδό της από την κάννη το κέλυφος απορρίπτεται και η βολίδα ταξιδεύει μόνη της εμποδιζόμενη λιγότερο από την αντίσταση του αέρα λόγω της μικρότερης διαμέτρου της. Ετσι διατηρεί την ταχύτητά της για μεγαλύτερη απόσταση και επιτυγχάνει τροχιά περισσότερο ευθύγραμμη. Το κέλυφος έχει ταυτόχρονα και το ρόλο του βύσματος.

Επιλογές

◊ Πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα το μονόβολο που στο όπλο μας φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα και να μην το αλλάζουμε κάθε τόσο. Για να το βρούμε αυτό πρέπει να κάνουμε δοκιμαστικές βολές και να επιλέξουμε το φυσίγγιο εκείνο που στα 75 μέτρα θα βάλει 5 βολές σε κύκλο 20 εκατοστών.

◊ Τα διαμετρήματα που είναι κατάλληλα για τα ελληνικά δεδομένα είναι:

 Για τον αγριόχοιρο το Cal 12 – 70 ή Cal 12 – 76

 Για το ζαρκάδι και τον αίγαγρο στις Ε.Κ.Π. το Cal 20 – 70 ή Cal 20 – 76

◊ Για μονόβολα πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα κάννες με το λιγότερο δυνατό τσοκάρισμα. Οι καλύτερες επιδόσεις γίνονται με τον κύλινδρο (*****) ή τον βελτιωμένο κύλινδρο (****).

◊ Όταν χρησιμοποιούμε συχνά μονόβολα, καλό είναι να προμηθευτούμε ή όπλο με ειδική κάννη για μονόβολα (slug) ή ανταλλακτική ειδική κάννη για το ήδη υπάρχον όπλο μας. Αν τα οικονομικά μας δε μας επιτρέπουν μια από τις δύο παραπάνω λύσεις, μπορούμε να απευθυνθούμε σ’ έναν οπλουργό και να μας τοποθετήσει πάνω στη ρίγα αφαιρούμενα σκοπευτικά ραβδωτού (στόχαστρο μπροστά και κλεισιοσκόπιο πίσω). Με τους παραπάνω τρόπους θα βελτιώσουμε πολύ την ακρίβεια του όπλου μας με μονόβολο.

Ορθή χρήση

◊ Βολές με μονόβολα δεν πρέπει να επιχειρούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 150 m, διότι μακρύτερα τα αποτελέσματά τους είναι πενιχρά και ως προς την ακρίβεια και ως προς την κινητική τους ενέργεια.

◊ Όταν τουφεκάμε με μονόβολο πρέπει να είμαστε σίγουροι για τον ασφαλή τερματισμό της βολής.